kathanilayam
 

పుస్తకం: గులాబీ పూసింది

Stories: 1-10 of 13 - Page: 1 of 2 - Per page: Search help
కథరచయితపత్రికప్రచురణ తేదిPDF
అనసూయ అసూయముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ/రంగనాయకమ్మఆంధ్రపత్రిక1957-07-24katha pdf
అసలు కారణంముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ/రంగనాయకమ్మకరుణామయి1974-01-01
ఆడమనసులుముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ/రంగనాయకమ్మఆంధ్రప్రభ1960-07-20
ఇందిరా గోవిందుడుముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ/రంగనాయకమ్మఆంధ్రప్రభ1960-05-04
కాలం కరిచిందిముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ/రంగనాయకమ్మఅభిసారిక1974-01-01
చీరమోజుముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ/రంగనాయకమ్మఆంధ్రప్రభ1959-12-16
జీవితంముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ/రంగనాయకమ్మజ్యోత్స్న1964-06-01
పసిహృదయాలుముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ/రంగనాయకమ్మ1974-01-01
పెళ్లెందుకు?ముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ/రంగనాయకమ్మఆంధ్రపత్రిక1957-06-05katha pdf
మంచి అమ్మముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ/రంగనాయకమ్మఆంధ్రపత్రిక1964-05-29katha pdf
పేరుగులాబీ పూసింది
కథానిలయం సంఖ్య3138
రచయితముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ (రంగనాయకమ్మ)
పుస్తకరకంకథా సంపుటం
ప్రచురణ తేది1974-05-01
డిజిటైజేషన్‌ స్థితిNOT SCANNED