kathanilayam
 

పుస్తకం: శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కథలు 2

Stories: 1-6 of 6 - Page: 1 of 1 - Per page: Search help
కథరచయితపత్రికప్రచురణ తేదిPDF
కన్యాకాలే యత్నాద్వరితాశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడుభారతి1931-07-01
గులాబీ అత్తరుశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడుఆంధ్ర శిల్పి1947-09-01
తాపీమేస్త్రీ రామదీక్షితులు బి.ఎ.శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడుఆంధ్ర శిల్పి1947-02-01
మార్గదర్శిశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడుభారతి1928-01-01
వడ్లగింజలు (న)శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడుఆంధ్రపత్రిక1941-01-01
శుభికే శివఆరోహశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడుభారతి1942-12-01
పేరుశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కథలు 2
కథానిలయం సంఖ్య49
రచయితశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి (తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడు)
పుస్తకరకంకథా సంపుటం
ప్రచురణ తేది1992-01-01
డిజిటైజేషన్‌ స్థితిNOT SCANNED