kathanilayam
 

పత్రిక: రెడ్డి రాణి

Stories: 41-47 of 47 - Page: 5 of 5 - Per page: Search help
కథరచయితప్రచురణ తేదిసంపుటిPDF
నానీడ చూసుకునే నేను జంకేనుశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడు1924-08-01
చీకటి వెలుగుశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడు1924-08-01
నలుగుర్ని పోషిస్తున్నానిప్పుడుశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడు1924-09-01
ఇరువురమెక్కచోటికే పోదముశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడు1923-10-01శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కథలు 1
లొట్టన్నశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడు1924-01-01
ఏ మగాడు చెబుతాడోశ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి/తార్కికుడు/శాస్త్రి/వాచస్పతి/కౌశికుడు1924-09-01
సోమనాద్రి 1సురవరం ప్రతాపరెడ్డి1924-10-01
పేరురెడ్డి రాణి
అవధిమాసం
ప్రారంభ సంపాదకుడుమల్లిడి సత్తిరెడ్డి
ప్రారంభం1923-10-01
విషయంకులం
ఆగిపోయిందా?Closed
ప్రచురణ స్థలంఅనపర్తి