kathanilayam
 

పత్రిక: మహానగర్

Stories: 1-2 of 2 - Page: 1 of 1 - Per page: Search help
కథరచయితప్రచురణ తేదిసంపుటిPDF
అంతా ఉత్తదేకాసుల ప్రతాపరెడ్డి1995-07-16శిలువకు తొడిగిన మొగ్గ
భగవంతుడి హత్యనందిగం కృష్ణారావు/సాక్షి1995-07-02నాలుగుకాళ్ల న్యాయం
పేరుమహానగర్
అవధిరోజూ
ప్రారంభ సంపాదకుడుNot set
ప్రారంభం1995-07-16
విషయంరాజకీయ
ఆగిపోయిందా?Active