kathanilayam
 

రచయిత: ముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ

Stories: 31-40 of 82 - Page: 4 of 9 - Per page: Search help
కథపత్రికపత్రిక అవధిప్రచురణ తేదిసంపుటిPDF
డబ్బుఆంధ్రజ్యోతివారం1989-06-02అమ్మకి ఆదివారం లేదా?
మురళీవాళ్ళమ్మఆంధ్రజ్యోతివారం1999-01-15
కవిగారూ కుర్రాళ్ళూప్రతిభవారం1968-04-05పెళ్లానికి ప్రేమలేఖ
కనిపించుటలేదుఆంధ్రజ్యోతివారం1975-02-14తెరవెనక
ప్రేమ ప్రేమను ప్రేమిస్తుంది 1ఆంధ్రజ్యోతివారం1972-12-08ప్రేమ ప్రేమను ప్రేమిస్తుంది
కమలనెలవంకమాసం1963-08-01నాకుచచ్చిపోవాలని ఉంది
సంబంధాలుపుస్తకంప్రత్యేకం1972-12-22నాకుచచ్చిపోవాలని ఉంది
తృప్తికోమలి1965-01-01నాకుచచ్చిపోవాలని ఉంది
నాకు చచ్చిపోవాలని ఉందియువమాసం1964-10-01నాకుచచ్చిపోవాలని ఉంది
అనుభవంప్రజాసాహితిమాసం1978-08-01అనితరసాధ్యుడు
Books: 1-10 of 10 - Page: 1 of 1 - Per page: Search help
పుస్తకంరకంప్రచురణ తేదిడిజిటైజేషన్‌ స్థితి
అనితరసాధ్యుడుకథా సంపుటం1981-01-01NOT SCANNED
అమ్మ(రంగనాయకమ్మ)కథా సంపుటం1975-01-01NOT SCANNED
అమ్మకి ఆదివారం లేదా?కథా సంపుటం1996-01-01NOT SCANNED
గులాబీ పూసిందికథా సంపుటం1974-05-01NOT SCANNED
తెరవెనకకథా సంపుటం1978-01-01NOT SCANNED
నాకుచచ్చిపోవాలని ఉందికథా సంపుటం1966-01-01NOT SCANNED
పందిట్లో పెళ్లవుతోందికథా సంపుటం1976-01-01NOT SCANNED
పెళ్లానికి ప్రేమలేఖకథా సంపుటం1976-01-01NOT SCANNED
ప్రేమ ప్రేమను ప్రేమిస్తుందికథా సంపుటం1976-01-01NOT SCANNED
శోభనం రాత్రికథా సంపుటం1968-01-01NOT SCANNED
పేరుముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ
వాడుకనామంరంగనాయకమ్మ
ప్రస్తుతంహైదరాబాద్
కీర్తిశేషులు?Alive
తొలికథ తేదీ1955-04-08