kathanilayam
 

రచయిత: ముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ

Stories: 51-60 of 82 - Page: 6 of 9 - Per page: Search help
కథపత్రికపత్రిక అవధిప్రచురణ తేదిసంపుటిPDF
పసిహృదయాలు1974-01-01గులాబీ పూసింది
పాపం రాధఆంధ్రప్రభవారం1959-09-30పందిట్లో పెళ్లవుతోంది
పార్వతమ్మతెలుగు స్వతంత్రవారం1955-04-08పందిట్లో పెళ్లవుతోందిkatha pdf
పిల్ల చూపులుఆంధ్రప్రభవారం1968-03-13పెళ్లానికి ప్రేమలేఖ
పెళ్లానికి ప్రేమలేఖవసుధమాసం1971-04-01పెళ్లానికి ప్రేమలేఖ
పెళ్లి చేసేశాంస్వాతిమాసం1973-01-01పెళ్లానికి ప్రేమలేఖ
పెళ్లెందుకు?ఆంధ్రపత్రికవారం1957-06-05గులాబీ పూసిందిkatha pdf
ప్రేమ ప్రేమను ప్రేమిస్తుంది 1ఆంధ్రజ్యోతివారం1972-12-08ప్రేమ ప్రేమను ప్రేమిస్తుంది
ప్రేమ రోడ్డెక్కిందిజయశ్రీ (సంక్రాంతి)వార్షిక1970-01-01పెళ్లానికి ప్రేమలేఖkatha pdf
బడి మానేశావేం (నా)ఉపాధ్యాయమాసం1978-02-01అనితరసాధ్యుడు
Books: 1-10 of 10 - Page: 1 of 1 - Per page: Search help
పుస్తకంరకంప్రచురణ తేదిడిజిటైజేషన్‌ స్థితి
అనితరసాధ్యుడుకథా సంపుటం1981-01-01NOT SCANNED
అమ్మ(రంగనాయకమ్మ)కథా సంపుటం1975-01-01NOT SCANNED
అమ్మకి ఆదివారం లేదా?కథా సంపుటం1996-01-01NOT SCANNED
నాకుచచ్చిపోవాలని ఉందికథా సంపుటం1966-01-01NOT SCANNED
తెరవెనకకథా సంపుటం1978-01-01NOT SCANNED
పందిట్లో పెళ్లవుతోందికథా సంపుటం1976-01-01NOT SCANNED
ప్రేమ ప్రేమను ప్రేమిస్తుందికథా సంపుటం1976-01-01NOT SCANNED
పెళ్లానికి ప్రేమలేఖకథా సంపుటం1976-01-01NOT SCANNED
శోభనం రాత్రికథా సంపుటం1968-01-01NOT SCANNED
గులాబీ పూసిందికథా సంపుటం1974-05-01NOT SCANNED
పేరుముప్పాళ (దద్దనాల) రంగనాయకమ్మ
వాడుకనామంరంగనాయకమ్మ
ప్రస్తుతంహైదరాబాద్
కీర్తిశేషులు?Alive
తొలికథ తేదీ1955-04-08